Felhasználónév:

Jelszó:

Új jelszó kérés / Segítség
Főoldal Gyermekvédelem Ifjúságvédelem Alkohol Rehabilitáció Idősgondozás Nyomda Karitász További Tevékenységek

csimpifej

header


Családi Bölcsöde


A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

"Csimpilimpi" Családi Bölcsöde
 • cím: 3100 Salgótarján, Május 1. út 72.
 • e-mail: antalka76@gmail.com
 • internet: http://csimpilimpi.hu/
 • tel.: +36 20 400 8613 vagy a +36 32 745 042
Családi Bölcsödénk a Reménység Gyermkesegély és Rehabilitációs Alapítvány fenntartásában működik 2014 januárjától.
Ellátási körzet: Salgótarján és kistérsége, Dorogháza

A CSALÁDI BÖLCSÖDE SZAKMAI PROGRAMJÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK
 
 
 • 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
 • 1997. évi XXXI. Törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

"CSIMPILIMPI" CSALÁDI Bölcsöde MINŐSÉGPOLITIKÁJA
 

A Csimpilimpi családi bölcsöde 20 hónapos-14 éves korú gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást, 7 főig. Céljaink, feladataink:
 • biztonságot nyújtó, otthonos, szeretetteli légkör kialakítása, a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése
 • a gyermekek hatékony, egyéni fejlődési ütemüket figyelembe vevő fejlesztése az életmód terén, az érzelem és a társas kapcsolatok és az értelmi fejlesztés területén, aktuális állapotuk, szükségleteik, érdeklődésük figyelembe vételével
 • a gyermek emberi méltóságának, jogainak, személyiségének maximális elfogadása
 • világnézet tiszteletben tartása
 • a családi napközibe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, ill. csökkentése
 • a gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakításának segítése
 • a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése
 • a gyermekek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása
 • az önálló aktivitás és kreativitás támogatása
 • iskoláskorú gyermekek segítése a házi feladatok elkészítésében, tanulási technikák gyakoroltatása
 • testi egészségre nevelés egészséges ételekkel és a gyermekek nagy mozgásigényének kielégítésével
 • különleges bánásmódot igénylő gyermekek szükségleteinek lehetőség szerinti kielégítése
 • önképzés a gondozók részére

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK
 

A Csimpilimpi családi Bölcsöde Salgótarján központjában egy csendes, nyugodt utcában jön létre, a lakóépületnek füves, saját belső udvara van. Itt található egy fedett homokozó és más kerti játékok.

Az épület rendelkezik közlekedő folyosóról nyíló öltözködő helyiséggel, amely fogasokkal, tároló rekeszekkel kialakított öltözőfallal, pelenkázóval van ellátva, melyet kizárólag a gyermekek dolgainak tárolására lehet használni. Burkolata laminált parketta.

A nappali ellátás egy világos, jól szellőztethető szobában történik, amelynek mérete megfelel a törvény által meghatározottaknak (21m2). Itt zajlanak a foglalkozások, a játék, az étkeztetés és a délutáni pihenés. A játszószőnyeg lehetőséget ad a gyerekeknek a padlón történő játékokhoz. A játékok vásárlásakor, elhelyezésekor, a játszósarok kialakításakor figyelembe vettük a gyermekek nemi és életkori sajátosságait. Burkolata laminált parketta.

Az iskoláskorú gyerekeknek külön szobában helyeztük el a délutáni tanuláshoz szükséges íróasztalokat és létrehoztunk számukra egy kis könyvtárat is.

A konyhában található gáztűzhely, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, mosogatógép. A mosogató kétmedencés, csepegtetőtálcás. A konyha működtetése az ÁNTSZ előírásainak megfelelően történik.

A vizesblokk WC-vel (fellépővel és szűkítővel), mosdókagylóval, zuhanyzóval felszerelt helyiség. Burkolata kerámia járólap és fali csempe. Személyzeti illemhelyként egy arra kijelölt WC szolgál.


NAPIREND
 

7.00-9.00 érkezés, szabad játék, információcsere a szülőkkel
9.00-9.30 rendrakás, reggeli kötetlen beszélgetés-verselés-mondókázás-éneklés
9.30-10.00 tízórai, tisztálkodás
10.00-10.45 kötetlen spontán játék, kezdeményezések
10.45-12.00 öltözködés, játék a szabadban
12.00-13.00 tisztálkodás, ebéd
13.00-13.15 tisztálkodás, fogmosás
13.15-15.00 mese, csendes pihenő
15.00-15.30 ébredés, uzsonna
15.30- játék, hazamenetel

ELLÁTÁSI, GONDOZÁSI FELADATOK
 

 • PIHENÉS

Legfontosabbnak tartjuk a pihenéshez szükséges nyugodt légkör biztosítását, a gyermekek egyéni alvásigényének és szokásainak figyelembe vételével a szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtését.

 • LEVEGŐZÉS

Törekszünk arra, hogy lehetőség szerint a gyermekek minél több tevékenységüket a szabad levegőn végezhessék. Helyi adottságaink szerint a szabad játék, a mozgás és a foglalkozások is a szabadban történhetnek.

 • MOZGÁS

A sokféle mozgáslehetőség, melyet a családi napközinkbe járó gyermekeknek biztosítunk, kedvezően befolyásolja az egész szervezet fejlődését. Alapvető feladat, hogy jó levegőjű, tiszta, biztonságos környezetben, lehetőség szerint a szabadban mozogjanak. A rendszeres mozgással a gyermekeket az egészséges életmód kialakítására szoktatjuk. Alkalmanként a szülőkkel közösen mozgásos programokat szervezünk.

 • ÉTKEZÉS

Egészséges, változatos étkeztetéssel helyes táplálkozási szokásokat kívánunk kialakítani a kulturált étkezés illemszabályainak megismertetése mellett. Mindezt saját konyhánkban főzött ételekkel tudjuk biztosítani. Az egyéni, speciális igényekhez is alkalmazkodó étrendünket (ld. különböző ételallergiák, cukorbetegség) vitamindús zöldségekkel, gyümölcsökkel egészítjük ki. Családi napközink lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek különböző egészséges, számukra esetleg eddig ismeretlen ételek ízével, elkészítési módjával, modellt nyújtva ezzel a családoknak is a korszerű táplálkozás kialakításához.


JÁTÉKTEVÉKENYSÉGEK
 

Célunk a szabad, elmélyült, önkéntes, spontán játék lehetőségeinek biztosítása. Játék közben fejlődik a nyitottságuk a másik iránt, formálódik az ízlésük, alakulnak társas kapcsolataik, konfliktusmegoldásaik, kreatív együttműködésük. A gyermekek játékához igényesen összeválogatott eszközöket biztosítunk.

KEZDEMÉNYEZÉSEK
 

A játékok kezdeményezésénél figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, képességeit, érdeklődését.
 • SZÁMOLGATÓ
 • UGRABUGRA
 • ÜGYESKEDŐ
 • DÚDOLÓ
 • MESÉLŐ
 • VÁNDORLÓ

  KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL
 

Nyílt napon a szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre. A szülők személyes élményeik alapján gyermekük új vonásait, tulajdonságait fedezhetik fel, képet kapnak gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, teljesítőképességéről.

A fogadóórákat személyre szabottan, igény szerint, időpont egyeztetés után bonyolítjuk le. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak olyan információk cseréjére, melyek a gyermekkel vagy közvetlen környezetével kapcsolatosak, esetleg bizalmas jellegűek.

Szülői értekezleten a családi napközit, a csoportot, a szülőket érintő legfontosabb témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg.

Faliújságunkra mindig aktuális és praktikus információkat helyezünk ki.

  csimpifej


  "Csimpilimpi" Családi Napközi - Salgótarján
Központ: 3100, Salgótarján, Május 1. u. 72.
Telefon: +3620/400-8613
Weboldal: Csimpilimpi Családi Napközi
Vezető: Antal Éva
Cél és feladat: 10 hónapos kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása
 

20110426_2

 
A lap tetejére