Felhasználónév:

Jelszó:

Új jelszó kérés / Segítség
Főoldal Gyermekvédelem Ifjúságvédelem Alkohol Rehabilitáció Idősgondozás Nyomda Karitász További Tevékenységek

A stáb


Szakmai stábunk önkéntes és fizetett alkalmazottakból áll össze. Alapelvünk, hogy minél több oldalról tudjunk segíteni és legyenek saját élményű segítők is programunkban, hogy hitelesen tudjuk képviselni a felépülés alapelveit és folyamatát. A mentálhigiénés munkatárstól kezdve a szociál- és pszichopedagóguson, szociális munkáson keresztül az addiktológiai konzultánson át pszichiáterrel is találkozhatnak szenvedélybetegeink.

banhidi_tibor.[1]Bánhidi Tibor - intézményvezető, szakvizsgázott szociálpedagógus, tanító, bibliaoktató. 1998 óta végzi vezetői minőségben egyre gyarapodó intézményrendszerünkben a meghatározott feladatokat. 2004. esztendőtől  gyakorló nevelőszülő, saját iskoláskorú fia mellett 2 kamaszleány nevelésének kihívásait és szépségeit éli és küzdi a hétköznapokban.


BahoreczBahorecz Ilona - magyar nyelv és irodalom szakos tanár, pszichopedagógus, két felnőtt gyermek édesanyja. Mentálhigiénés lelkigondozói szakirányú diplomáját a közelmúltban szerezte meg, jelenleg pszichodráma képzésben vesz részt és ő a felelőse a terápiában az önismereti csoportoknak. Józanodó társfüggőként és saját élményű diszfunkcionális családi tapasztalataival az egyén és családi folyamatainak, elsősorban a sérült gyermeki énnek a gyógyításán fáradozik.


horvath_gaborHorváth Gábor - szakmai vezető, zenepedagógus, teológus, addiktológiai konzultáns, két kisfiú édesapja. Az intézmény szakmai programját fogja össze, felelőssége a program komplexitásának és szakmai minőségének fenntartása. A szenvedélybetegség jobb értését célzó Pillérek csoport mellett az asszertivitás (önérvényesítés) készségét fejleszti, ütőhangszer tanári tapasztalataiból merítve pedig a zene terápiás lehetőségeit is használja munkája során. A szenvedélybetegség rendszerszemléletű megközelítése révén fontos feladata a családtagokkal való havonkénti kapcsolattartás, ismeretátadás és edukáció is.


keresztes_endreKeresztes Endre - szociális gondozó és ápoló, nevelőszülő, két felnőtt gyermek édesapja. Ő is saját élményű segítő, aki több mint 20 éve éli józanságát. Mivel nevelőszülői minőségben is számos nehéz sorsú és személyiségében elakadt fiatallal élt és él egy háztartásban, sok olyan embert próbáló tapasztalattal is rendelkezik, melyeket segítői munkájában is nagyszerűen tud alkalmazni. A házon belül a filmes csoportokat vezeti és az egészséges nemi szerepek és párkapcsolati mintázatok átgondolásában segíti a férfi bentlakókat, valamint a spiritualitás értékeit képviseli.


Kis Edit - szociálpedagógus és mentálhigiénés szakember. Már a budapesti Félúton Alapítvány indulásakor is aktív szerepet vállalt az akkori stáb tagjaként és azóta sem csökkent lelkesedése és agilitása. A házon belül a józanodás lépcsőfokait és a spiritualitás szerepét képviseli az önsegítő csoportok 12 lépéses programjának első 3 lépésének aktív feldolgozásával, illetve ő vezeti a ház Kreatív csoportjait is.


pinter_martadr. Pintér Márta - egyetemi docens, a Veszprémi Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézetének oktatója, diplomás lelkigondozó, egy felnőtt korú fiú édesanyja. Főállású munkája mellett az intézményen belül a Józanság megtartó csoport vezetője, ami a visszaesés megelőzésének legfontosabb összetevőit vizsgálja. A katedrán és felépülők közösségében szerzett tapasztalatai és gyakorlatias meglátásai révén sok felismeréshez tudja juttatni a házban lakókat.


Povázai László Stábunk legfrissebb tagja diplomás szociális munkás, saját élményű segítő, aki a józanságban szerzett szintén közel 20 éves tapasztalattal bír. Nős, egy kislány és kisfiú édesapja. A házon belül az Eszköztár csoport vezetője, ami a szer- és függőségmentes élet fenntartásához szükséges magatartás rögzítését segíti, valamint a függő gondolkodás főbb területeit tekinti át.


dr. Csorba Csilla A gyöngyösi Bugát Pál Kórház Pszichiátriai Rehabilitáció Osztályának főorvosa. Pszichiátriai szakvizsgáját 1998-ban, addiktológiai szakvizsgáját 2001-ben, pszichiátriai orvosi rehabilitáció szakvizsgáját pedig 2003-ban tette le. Az intézményen belül klienseink egészségügyi és mentális állapotának felmérése mellett Dok-info csoportokat tart a szenvedélybetegségek biológiai folyamatainak jobb megértése elősegítése érdekében, valamint a szakmai stábnak ad fontos visszajelzéseket meglátásai alapján.

Vissza


Frissítve: 2015.11.